ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΜΕ ΕΥΝΟΪΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

H διαδικασία για το πρόγραμμα “Εξοικονομώ – Αυτονομώ” έχει τεθεί σε εφαρμογή. Σας περιμένουμε στο χώρο μας για την περαιτέρω ενημέρωση και υλοποίηση του από το έμπειρο προσωπικό μας. Η alfino, ως πιστοποιημένος κατασκευαστής της Alumil,  διαθέτει σειρές θερμοδιακοπτόμενων κουφωμάτων της εταιρείας, από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε, και έχει ολοκληρώσει πάνω από 200 έργα του προγράμματος στο παρελθόν. 

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που:

 • Έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία
 • Πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών του Πίνακα

Επιλέξιμη κατοικία

Επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία, καθώς και το μεμονωμένο διαμέρισμα που:

 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία
 • Υφίσταται νόμιμα

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός

Tα τελικά επιλέξιμα κόστη παρεμβάσεων και λοιπών δαπανών θα καθορίζονται βάσει των προσκομισθέντων παραστατικών δαπανών. Τόσο το τελικό επιλέξιμο κόστος παρεμβάσεων όσο και το τελικό κόστος των λοιπών δαπανών δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα αντίστοιχα συνολικά ποσά της απόφασης Υπαγωγής καθώς και τα επιμέρους ανώτατα όρια παρεμβάσεων και λοιπών δαπανών του προγράμματος. Επίσης, η επιχορήγηση δεσμεύεται στα πλαίσια του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων, όμως η καταβολή της γίνεται πάντα επί του τελικού επιλέξιμου κόστους παρεμβάσεων. Συνοπτικά οι ανώτατες τιμές έχουν ως εξής:

Ανώτατες τιμές επιλέξιμων δαπανών ανά τύπο κατοικίας/αίτησης (€)

Κριτήρια κατηγοριών

Ο ωφελούμενος δικαιούται επιχορήγηση σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα και είτε αποπληρώνει το υπόλοιπο ποσό με ίδια κεφάλαια, είτε, εφόσον το επιθυμεί, συνάπτει δανειακή σύμβαση με 100% επιδότηση επιτοκίου.

Επιλέξιμες παρεμβάσεις

Οι επιλέξιμες κατηγορίες παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, είναι:

 1. Αντικατάσταση κουφωμάτων.
 2. Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
 3. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.
 4. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης – ψύξης.
 5. Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ).

Αντικατάσταση Κουφωμάτων: Αναλυτική περιγραφή παρεμβάσεων

Βάσει των απαιτήσεων του προγράμματος για ενεργειακή αναβάθμιση, η παρέμβαση αφορά κατά βάση σε αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων (συμπεριλαμβανομένης της αποξήλωσης τους και των εργασιών που απαιτούνται για την τελική διαμόρφωση του δομικού στοιχείου) με θερμομονωτικά/ θερμο-διακοπτόμενα κουφώματα με διπλούς υαλοπίνακες.

Επιλέξιμη είναι και η αλλαγή μόνο του υαλοπίνακα (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών προσαρμογής του πλαισίου) με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται ενεργειακή αναβάθμιση του κουφώματος (υφιστάμενο πλαίσιο και υαλοπίνακας) πάνω από τις ελάχιστες απαιτήσεις.

Επιλέξιμη επίσης είναι η αντικατάσταση εξώπορτας σε μονοκατοικία και κουφωμάτων κλιμακοστασίου και φωταγωγού σε πολυκατοικία Δεν συμπεριλαμβάνονται όμως «ανοίγματα» προς εσωτερικούς χώρους του κτηρίου θερμαινόμενους ή μη (π.χ. πόρτα διαμερίσματος).

Στην κατηγορία αυτή γίνονται αποδεκτές και συμπληρωματικές (και όχι αυτοτελείς) δαπάνες για σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης (τέντες, εξώφυλλα, ρολά, κλπ), καθώς και πρόσθετες αναγκαίες εργασίες για την ολοκληρωμένη υλοποίηση της παρέμβασης, όπως εργασίες και πάσης φύσεως υλικά για την προσαρμογή του κουφώματος, μικροεργασίες αποκατάστασης της εμφάνισης του στοιχείου στο οποίο έγινε η παρέμβαση, αποξηλώσεις/καθαιρέσεις και αποκομιδή, σήτες κλπ.

Στα ανωτέρω όρια επιλέξιμων δαπανών περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα.

Απαιτούμενα βήματα

 1. Συγκέντρωση απαιτούμενων δικαιολογητικών
 2. Πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση (Α’ ΠΕΑ) βάσει του ΚΕΝΑΚ 2017.
 3. Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης στο http://exoikonomisi.ypen.gr
 4. Έναρξη Υλοποίησης Έργου – Εκταμίευση προκαταβολής δανείου ίση με το 70% του ποσού – Έκδοση παραστατικών από αναδόχους / προμηθευτές.
 5. Ολοκλήρωση Παρεμβάσεων – Δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση (Β’ ΠΕΑ).
 6. Ολοκλήρωση Έργου – Προσκόμιση Δικαιολογητικών – Καταβολή της επιχορήγησης.

Για οποιαδήποτε βοήθεια πάνω στο νέο πρόγραμμα, οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται μέσω ειδικού Help Desk, τηλεφωνικού αριθμού που θα είναι σύντομα σε λειτουργία και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας www.ypeka.gr.

Τουλάχιστον 40% μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας κατά το χειμώνα και το καλοκαίρι

Ένα θερμομονωτικό κούφωμα αλουμινίου θωρακίζει το σπίτι σας από τις ανεπιθύμητες θερμοκρασίες του εξωτερικού περιβάλλοντος

Η υψηλή ανακλαστικότητα του ενεργειακού υαλοπίνακα αποκρούει την ηλιακή θερμότητα και διατηρεί την εσωτερική θερμοκρασία του σπιτιού σας σταθερή

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο

2109314872 

6977424396

Email

info@alfino.gr

Διεύθυνση

Έκθεση: Ελευθερίου Βενιζέλου 205, Νέα Σμύρνη, 17123, Αθήνα

Εργοστάσιο: Αγ. Άννης 68, Ρέντης, 18233