Αντικαταστάσεις παλαιών κουφωμάτων

Η εταιρεία μας, σε όλη την επαγγελματική της πορεία, έχει διαχειριστεί μία μεγάλη γκάμα έργων, πολλά από τα οποία αφορούσαν αντικαταστάσεις παλαιών κουφωμάτων από διαμερίσματα. Όλες οι υλικές κατασκευές, ειδικότερα αυτές με κινούμενα μέρη, έχουν κάποιο πεπερασμένο χρόνο ζωής, ο οποίος όταν παρέλθει πρέπει είτε να επισκευαστούν ή να αντικατασταθούν.

Επικοινωνήστε μαζί μας για μία εκτίμηση του κόστους επισκευής ή αντικατάστασης, προκειμένου να αποφασίσετε για την επιλογή που σας ταιριάζει. Αν αποφασίσετε ότι η λύση για εσάς είναι η αντικατάσταση, τότε μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στη σειρά S350 για τα συρόμενα και για τα ανοιγο- ανακλεινόμενα κουφώματα τη σειρά Μ9660 κατ’αρχας αλλά και τις σειρές Μ20000 και Μ11000, καθώς αυτά είναι τα προφίλ τα οποία ταιριάζουν συνήθως αισθητικά και τεχνικά με τα ανοίγματα παλιών προδιαγραφών.